Опаковане

Диаметър

Форма

Материал

Стандарт

Стъпка

Защита

Осигурителни гайки

TDI, специалист при осигурителните гайки, Ви предлага широка гама от решения за различни среди и приложения:
Гайка стомана Nylstop от гамата Simmonds за многократна употреба, от гамата SNEP
✓ Гайка от неръждаема стомана от гамата Bumax® или със стойности PРEN, съобразенасВашитенужди
✓ Гайка за лагер тип ЕN или CF от гамата Simmonds
✓ Осигурителна гайка за използване при високи температури.

Потърсете ни при нужда от шайби по чертеж.