Състав

Опаковане

Диаметър

Материал

Стъпка

Защита

Тип

Самонарязващи втулки ENSAT

Самонарезната втулка се използва в металообработващата промишленост, за пластмаса и композитни материали.

Автомобилната индустрия Битова електрическа техника Електронни апарати Въоръжението.

ПРЕДИМСТВА :
Няма нарязване с метчик – излят приемен отвор или пробит, без точно определен допуцк, е достатъчен за монтиране на втулката.
Премахване на износването от резбата с метчик, в случай на чести демонтажи на винта в леки сплави, втулките издържат по-добре на износването от резбата с метчик.
Повишена безопасност при употреба - втулката осигурява голяма активна повърхност на срязване. Затова, нейната устойчивост на изскубване се увеличава. Така една резба с метчик М5 може да се замени с втулка М4.

ЗАБЕЛЕЖКА. В част от лека сплав, ENSAT 302 почти достига максималната якост на откъсване, и то при покриване на страничните повърхности само 30%.